Privatpersoner

VÄLKOMMEN TILL

Fysioterapeutisk individuell rådgivning och behandling för vuxna, unga och barn. Rörelseterapi med inriktning på spänningar, andning, hållning och rörelsemönster.

Vanliga besvär/anledningar till kontakt :

Smärta, muskelspänningar,  dåligt rehabiliterade skador, trötthet, sömnsvårigheter. Oro, ångest samt besvär som följd av traumatiska upplevelser. Önskan om bätttre kontakt med kroppen.

Diagnoser: Jag arbetar mer utifrån symtom och grundorsak till besvären, och rörelseterapin/behandlingen kan leda till förbättringar så att du trots en diagnosticerad sjukdom kan få ett bättre liv.  I ett flertal neuropsykiatriska diagnoser,  led-och muskelsjukdomar mm kan då spänningar släpper, symtomen lindras så att vardagsfunktioner blir lättare att klara av.

Behandlingen

har en pedagogisk karaktär med strategier och övningar som tränar dig att vara i bättre kontakt med din kropp. Ibland kan spänningar, smärtor och andningsbesvär vara direkt kopplade till underliggande oro, rädsla eller frustration. Då finns det utrymme för att prata om detta så att det finns en förståelse om på vilken nivå vi ska jobba. Ibland är det bra att samtidigt ha en samtalskontakt (psykolog, kurator) då mycket känslor/emotioner kan komma upp. Varje kropp rymmer mycket historia!  En trygg hemkänsla i kroppen är ett bra långsiktigt mål.

Olika metoder som ligger till grund för min rörelseterapi förutom dansen är Basal kroppskännedom, Resursorienterad färdighetsträning (ROF) och Psykomotorisk fysioterapi. (se Metoder)

Träningen syftar till :

En bra grund att stå på, djup stabilitet och rörlighet.

God och symmetrisk hållning så att andningen kan flöda fritt i kroppen.

Ökad tillgång till både energi och avslappning, balans i nervsystemet.

Balans i känslolivet, balans mellan det inre livet och interaktioner med andra.

Du får genom övningarna i rörelseterapin hjälp att finna dina kroppsresurser så att du mår bättre i kroppen, få en känsla av sammanhang och kunna använda den som du önskar. Meningen är också att du kan använda dessa övningar i din vardag.

BARN
Jag tar emot barn och ungdomar med motoriska besvär, med stressymtom, oro och koncentrationssvårigheter. Då jobbar vi ofta med specifika rörelseprogram, med sensomotoriska och rytmiska rörelser, som lärs ut och sedan utförs i vardagen hemma. Läs mer härAktuellfolderMailBarn
Till sist:

Jag är privatpraktiserande fysioterapeut med patientförsäkring. Behandlingen sker självklart enligt den sekretess som patientlagen föreskriver.

Avgift Individuellt besök 

1a tillfället (ca 1,5 tim) är: 750 kr

Från 2a tillfället (50-60min) : 600 kr.

(Fysioterapi= Sjukgymnastik. Från december 2013 bytte officiellt sjukgymnasterna i Sverige namn till fyisoterapeut, eftersom flertalet andra länder använder sig av denna titel)