Privatpersoner

VÄLKOMMEN TILL

Fysioterapeutisk (sjukgymnastisk) individuell rådgivning och behandling för vuxna och barn, med inriktning på spänningar, andning, hållning och rörelsemönster.

Vanliga problem : Smärta, muskelspänningar,  dåligt rehabiliterade skador, trötthet, sömnsvårigheter. Oro, ångest och ibland efterkommande besvär av traumatiska händelser/upplevelser. Önskan om bätttre kontakt med kroppen.

BARN Jag tar emot barn med motoriska besvär, och/eller med oro och koncentrationssvårigheter. Då jobbar vi ofta med specifika rörelseprogram bland annat med sensomotoriska och rytmiska rörelser, som lärs ut och sedan utförs i vardagen hemma.

Behandlingen har en pedagogisk karaktär där du får lära dig strategier och övningar som tränar dig att vara i bättre kontakt med din kropp. Ibland kan spänningar, smärtor och andningsbesvär vara direkt kopplade till underliggande oro, rädsla eller frustration. Då finns det utrymme för att prata om detta och gå vidare så att kroppens trygghet står i centrum.En hemkänsla i kroppen är A och O. Din kropp rymmer mycket historia!

Olika metoder som ligger till grund för min kroppsterapi förutom dansen är Basal kroppskännedom, Resursorienterad färdighetsträning och Psykomotorisk fysioterapi. (se Metoder)

Träningen syftar till : en bra grund att stå på, inre stabilitet och rörlighet. En god och balanserad symmetrisk hållning så att andningen kan flöda fritt i kroppen. En ökad förmåga till både energi och avslappning, balans i nervsystemet.

Du får genom övningarna i rörelseterapin hjälp att finna dina kroppsresurser så att du mår bättre i kroppen, få en känsla av sammanhang och kunna använda den som du önskar. Meningen är också att du kan använda dessa övningar i din vardag.

Till sist: Jag är privatpraktiserande fyiosterapeut med patientförsäkring. Behandlingen sker självklart enligt den sekretess som patientlagen föreskriver.

Avgift för 1a tillfället (ca 1,5 tim) är: 700 kr och från 2a tillfället: 575 kr

(Fysioterapi= Sjukgymnastik. Från december 2013 bytte officiellt sjukgymnasterna i Sverige namn till fyisoterapeut, eftersom flertalet andra länder använder sig av denna titel)