Vuxna

VÄLKOMMEN TILL

Fysioterapeutisk individuell rådgivning och behandling för vuxna, unga och barn. Rörelseterapi med inriktning på spänningar, andning, hållning och rörelsemönster.

Vanliga besvär och anledningar till kontakt :

Smärta, muskelspänningar, dåligt rehabiliterade skador. Trötthet och /eller sömnsvårigheter. Oro och ångest samt besvär till följd av traumatiska upplevelser. Önskan om en bättre kontakt med kroppen.

Diagnoser: Jag arbetar utifrån symtom och grundorsaken till besvären. Rörelseterapin kan leda till förbättringar så att du trots en diagnosticerad sjukdom kan få ett bättre liv.  I ett flertal neuropsykiatriska diagnoser och tillstånd med smärta exempelvis i leder och muskler,  kan med behandlingens hjälp spänningar släppa och symtomen lindras. Vardagsfunktioner blir då lättare att klara av.

Behandlingen – en edukativ modell 

– har en pedagogisk karaktär med strategier och övningar som tränar dig att vara i bättre kontakt med din kropp, få en bättre grundning, balans och därmed rörlighet.

Ibland kan spänningar, smärtor och andningsbesvär vara direkt kopplade till en känsla av dålig balans  – att man inte känner riktigt tillit till den egna kroppen, inte stadig och förankrad på marken. Det kan ofta bero på en underliggande oro, rädsla eller frustration. Man har fjärmat sig från kroppen och är fullt upptagen av att tänka på alla problem. Då finns det utrymme för att prata om detta så att det finns en förståelse om på vilken nivå vi ska jobba.

Sensomotorisk rörelseterapi

Jag hjälper dig med att få bättre kontakt med kroppen. I vissa fall är det bra att samtidigt ha en samtalskontakt (psykolog, kurator) då mycket känslor kan komma upp. Varje kropp rymmer mycket historia!  En trygg hemkänsla i kroppen är ett bra långsiktigt mål.

En metod som ligger till grund för min rörelseterapi förutom dansen är PMF – psykomotorisk fysioterapi. (se Metoder)

Träningen syftar till :

En bra grund att stå på, djup stabilitet och rörlighet.

God och symmetrisk hållning så att andningen kan flöda fritt i kroppen.

Ökad tillgång till både energi och avslappning, balans i nervsystemet.

Balans i känslolivet, balans mellan det inre livet och interaktioner med andra.

Du får genom övningarna i rörelseterapin hjälp att finna dina kroppsresurser så att du mår bättre i kroppen, få en känsla av sammanhang och kunna använda den som du önskar. Meningen är också att du kan använda dessa övningar i din vardag.

BARN
Jag tar även emot barn och ungdomar med motoriska besvär och med olika stressymtom såsom oro och koncentrationssvårigheter. Se även under fliken Barn. Läs mer härAktuellfolderMailBarn
Till sist:

Jag är privatpraktiserande fysioterapeut med patientförsäkring. Behandlingen sker självklart enligt den sekretess som patientlagen föreskriver.

Avgift Individuellt besök 

1a tillfället (ca 1,5 tim) är: 750 kr

Från 2a tillfället (50-60min) : 600 kr.