2015 – 2023

2023

Projektet Dansande Hjärtan avslutas och redovisas, och skrivs ihop till en erfarenhet för fler att ta del av, under bearbetning detta år. Föreställningen fortsätter väcka intresse, och glädjande nog att visas samt kommer turnera en period på vårkanten och en hösten 2023.

Mindfulnessvandringarna fortsätter i Fjärås Bräcka.  Vikariat i Hälsotekets pass med Kroppsmedvetenhetsträning.

2021 – 2022

Dansande Hjärtan kommer ut till referensgrupper i 3 särskolor (Svartedalsskolan på Hisingen i Göteborg, Rydsgårdsskolan i Härryda och Påvelundsskolan, Gbg). Vi bygger steg för steg upp en föreställning på våra erfarenheter med barnen och pedagogerna. Jag står för regi och konstnärlig ledning, och jobbar med tre dansare, en skådespelare och en musiker som tar sig an uppgiften med hull och hår och hjärta.

4 februari 2022 har denna föreställning premiär: Den får namnet VIND, BLÅS MIG!

Föreställningen har sedan dess spelats – tillsammans med förberedande workshops –  i Göteborg, Uddevalla, Lerum, Halmstad, Helsingborg, Malmö med flera ställen med finfin respons. Samt medverkat på utbudsdagar och festivaler, kulturevent runtom. Det är uppenbart hur ovanligt detta är för denna målgrupp. En stor present för dem som vi ger!

Foto: Lina Ikse

2020

Projektet Dansande Hjärtan görs möjligt genom tacksamt utvecklingsbidrag från stat, kommun och region. Vi startar workshops och studier om barn med funktionshinder – pandemin startar också. Vi får trixa oss fram och blir kreativa genom zoom-mediet och tar till oss kunskaper med bl a Eva von Hofstens hjälp, seminarier och kurser, litteratur och filmer.

2019 

arrangerade jag och Big Wind tillsammans med Nätverket NUS, vår första workshop med Kelly Hunter under 2 dagar i Göteborg. 40 personer deltog, dansare, skådespelare, arrangörer, pedagoger med flera, från Operan, fria grupper, kulturskolan och många fler. Shakespeare för barn med autism. Kelly visade oss hur man kan göra detta och nå in i detta universum. Genom sina lekar ”Sensory games” som byggs på  dramatiska situationer iur W Shakespeares verk fick vi en bra start på projektet Dansande Hjärtan och började

Under 2018…

Hela detta år var spännande nog en impuls att arbeta med scenkonst för barn och unga med intellektuella funktionshinder. På BIBU i Helsingborg deltog jag i kelly Hunters workshop ”Shakespeare for children with autism” . Jag fick kontakt med henne och arrangörerna Eva von Hofsten och Anna Thelin från Scen:se , ett treårigt projekt där regissörer från Storbrittanien var inbjudna för att skapa två svenska föreställningar med inritkning mot barn med särtskilda behov.

Jag inbjöds att följa repetitionerna i Gävle på teatern där. Åkte hem med nya ideer. Tillsammans med Matilda Magnusson vår producent som var lika taggad som jag – skapade vi  tillsammans med några vänner på Operan/Skapa och Regionteater Väst ett nätverk (NUS= Nätverket Universell Scenkonst) med inriktning just på tillgänglighet till scenkonst. Snart kom även danskompaniet SPINN och dansskolan SPRÅNG och Konstra scenkollektiv med.

Hösten. Regi och uppdatering av den sceniska konsertföreställningen Café Terzin på Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg. Den ges 10 föreställningar för nior,gymnasieelever.

Workshop i ergonomi för Kulturskolans pedagoger i maj, Gbg. Ergonomi betyder sååå mycket på en arbetsplats och – är långt mer än höj och sänkbara bord. En härlig dag med leklystna och uttrycksfulla musik dans och teaterlärare.

Workshop för Röda Korsets fysioterapeuter på  kongressen i april ,Malmö.                   Spännande! Vilket ansvarsfullt jobb dessa människor har – möter flyktingar med kropp och själ, helt fantastiskt vilken insats!

Utvecklingsdagar för teater/danskollektivet Big Wind i Göteborg. Vilket produktivt gäng turnerande över hela sverige, som vill förnya sig och fylla på resurserna. Kul!

2017

SPINN – påbörjat samarbete med dansarna och pedagogerna i det funktionsvarierade danskompaniet i Göteborg. Fortbildningsdagar och annat kul.

LIVSGNISTOR. Samarbete med dansaren/improvisatören  och pedagogen Katarina Eriksson (San Fransisco/Sverige) i projektet Livsgnistor – vi utarbetade konceptetet som blev en workshop i kreativ process utifrån kroppens uttryck i dans och skrivande.

Dessutom…..har jag som vanligt tagit emot individuella klienter i rörelsestudion Move and Mind på Konstepidemin.

2016

Hälsolots – Avspänningsträning.

Communitydans – projekt för kvinnor från Somalia och andra länder.  Kvinnofolkhögskolans kurs Språksam. Fokus hade två riktningar: Öka kvinnornas kroppsmedvetande och förmåga att uttrycka sig både språkligt och genom kroppen  – tog hjälp av berättelser, sånger och rytmer från kvinnornas hemländer.

TILLT . – Horisont – ett inspirationsprojekt med kroppen som vägledare-  i Vårgårda kommun med personal på demensboende.

BASALTRÄNING  för dansare – en kompetenshöjande kurs för professionella dansare i Danscentrum Väst – via Kulturakademin Trappan och Dansalliansen. Kursen var även hjälp till självhjälpsorienterad och involverade dansarna i hur de kan bli mer delaktiga i att förebygga skador och understödja rehabinsatser.

2015

Kultur i Väst /Danskonsulenterna med Community Dansprojektet!

Tillt/Skådebanan

Kvinnofolkhögskolan i Gbg

Hälsolots, Göteborgs stad.