2015 – 2017

Under 2017 ….

SPINN – påbörjat samarbete med dansarna och pedagogerna i det funktionsvarierade danskompaniet i Göteborg. Fortbildningsdag i oktober . Fortsättning följer.

LIVSGNISTOR. Samarbete med dansaren/improvisatören  och pedagogen Katarina Eriksson (San Fransisco/Sverige) i projektet Livsgnistor – vi utarbetade konceptetet som blev en workshop i kreativ process utifrån kroppens uttryck i dans och skrivande.

…..har jag som vanligt tagit emot klienter i rörelsestudion Move and Mind på Konstepidemin. Jag tar regelbundet emot både vuxna och barn och arbetat med framförallt spänningar i rörelseapparaten, många gånger med fokus på stress, motorik och rörelseträning.

Hälsolots – Avspänningsträning.

Communitydans – projekt för kvinnor från Somalia och andra länder.  Kvinnofolkhögskolans kurs Språksam. Fokus hade två riktningar: Öka kvinnornas kroppsmedvetande och förmåga att uttrycka sig både språkligt och genom kroppen  – tog hjälp av berättelser, sånger och rytmer från kvinnornas hemländer.

TILLT . – Horisont – ett inspirationsprojekt med kroppen som vägledare-  i Vårgårda kommun med personal på demensboende.

BASALTRÄNING  för dansare – en kompetenshöjande kurs för professionella dansare i Danscentrum Väst – via Kulturakademin Trappan och Dansalliansen. Kursen var även hjälp till självhjälpsorienterad och involverade dansarna i hur de kan bli mer delaktiga i att förebygga skador och understödja rehabinsatser.

2015

Kultur i Väst /Danskonsulenterna med Community Dansprojektet!

Tillt/Skådebanan

Kvinnofolkhögskolan i Gbg

Hälsolots, Göteborgs stad.