2015 – 2016

Under 2016 ….

…..har jag som vanligt tagit emot klienter i rörelsestudio Move and Mind. Jag tar regelbundet emot både vuxna och barn och arbetat med framförallt spänningar i rörelseapparaten, många gånger med fokus på stress, motorik och rörelseträning.

Flertalet kurser om hur man kan hjälpa sig själv med övningar som är skonsamma rytmiska och som kan förändra destruktiva rörelsemönster som är orsaken till många problem med smärta i rörelseapparaten.

Jag har även under denna höst arbetat med Hälsolots och lett pass i Avspänningsträning.

Jag fortsatte också med Kvinnofolkhögskolan i ett Communitydans – projekt för kvinnor från Somalia och andra länder.

Jag avslutade i maj ett inspirationsprojekt med kroppen som vägledare-  i Vårgårda kommun med personal på demensboende.

Under hösten 2016 leder jag en kompetenshöjande kurs i BASALTRÄNING för professionella dansare i Danscentrum Väst – via Kulturakademin Trappan och Dansalliansen.

2015

Kultur i Väst /Danskonsulenterna med Community Dansprojektet!

Tillt/Skådebanan

Kvinnofolkhögskolan i Gbg

Hälsolots, Göteborgs stad.