Individuell behandling

Vem kan komma?
Du som önskar hjälp med…

Att få en bättre kontakt med din kropp – kroppsmedvetenhet.

Avslappning

Hållningsfrågor

Muskelspänningar och smärta

Rygg och nack-besvär

Motoriska problem, koordinations- och balansproblem

Koncentrationsproblem
Stress-symtom (som kan visa sig som allt ovanstående)
Chock eller trauma

Inspiration till personlig utveckling

Scenisk gestaltning

Vad går behandlingen ut på?

Jag tar regelbundet emot både vuxna, ungdomar och barn och arbetar med framförallt spänningar i rörelseapparaten, många gånger med fokus på stress, motorik och rörelseträning. Ibland handlar behandlingen om att kunna sätta gränser för överbelastningar både i kroppen och i livet. Målet är att minska på onödiga muskelspänningar och att blockeringar i andning och cirkulation frigörs.

Jag behandlar både manuellt/taktilt och edukativt, dvs genom att lära ut rörelser och övningar som du sedan själv gör. Jag lär ut hur man kan hjälpa sig själv med övningar som är skonsamma och rytmiska. Framförallt är denna träning bäst för Dig som vill gå till grundorsaken för att komma till rätta med och förändra destruktiva rörelsemönster. Många problem med smärta i rörelseapparaten har sin orsak i kvarstående  tidiga reflexer.  DEtta kan ge rörelsestrategier som kompenserar men som medför muskelspänningar och snedbelastning, exempelvis på den ena sidan av kroppen, eller på en nivå i ryggraden.

Hur går det till?

När du kommer till en första konsultation med mig, reder vi ut vad problemet/ ditt önskemål är. Jag föreslår ett upplägg på behandlingen, både utifrån hur du uppfattar kroppen och vad jag ser och hör.
Konsultationen tar längre tid första gången ca 1,5 timme, då det är både undersökning, frågor, samtal och kroppsövningar.
Jag ger Dig tid till att själv uppmärksamma din kropp och du får prova på relevanta rörelseövningar. Utifrån detta får du ett träningsprogram med dig hem.

De tre-fyra första tillfällena är med ca två veckors mellanrum, sedan glesas besöken ut till 4-8 veckors mellanrum – allt beror på vad problemet är, din egen motivation och hur förbättringen fortskrider.

Vad är bra med detta?

När du blir mer uppmärksam och närvarande i din kropp börjar du lära känna den bättre och förstår dina vanemönster – på så sätt ökar du tilliten till kroppen. Då kan spänningar släppa och andningen frigöras.
Kontakta mig gärna för ett första samtal på 0708242941 eller via email: stina@moveandmind.se. Du kan också fylla i formuläret under fliken Kontakt/Boka
Hjärtligt välkommen till en rådgivning där du ger kroppen din fulla uppmärksamhet!

Lämna ett svar