Om Kristina

Kristina Hedberg Karlberg

LIVET FORMAR KROPPEN – KROPPEN PÅVERKAR LIVET.  

Rörelse – Hälsa – Utveckling är tre ord som hänger ihop för mig. Jag har den stora förmånen att få se människor utvecklas, bli upplyfta av att lära känna sin kropp och känna sig bättre.  En människa som förstår sin kropps signaler , accepterar allt i den och förnimmer dess styrka – får mer självförtroende, och vågar uttrycka sig. Där finns ännu mycket att göra som komplement till den gängse vården. Rörelsen har en läkande kraft och leder oss alltid vidare.

Sedan 2009 driver jag företaget Hedberg Bodyconsulting med inriktning mot kroppsmedvetande, dans- och rörelseinriktad undervisning, där friskvård och fysioterapi får samsas i min praktik.  På Konstepidemin i Göteborg finns Move and Mind rörelsestudio, där jag jobbar med klienter individuellt och leder grupper i rörelse och kroppskännedom. Jag tar även emot barn som har problem med motorik, spänningar och uppmärksamhet. Sedan 2014 är jag en av terapeuterna i nätverket Artist-och Musikerhälsan i Göteborg . Min bakgrund som koreograf har fört mig tillbaka till skapandet som en hälsobärande del i arbetet. Tillsammans med danskonstnären Katarina Eriksson ger jag workshops i skapande dans i Livsgnistor, ett koncept som utvecklats som ett sätt att uttrycka personliga teman i en koreografisk form, och som en hjälp att komma igång med den egna kreativiteten. Under 2020-2022 utvecklade jag en metod för dans och teater i professionell scenkonst för barn med intellektuella funktionshinder i tätt samarbete med Big Wind, ett scenkonstkooperativ i Göteborg med barn som huvudsaklig målgrupp.

BAKGRUND  Se även CV

Koreografi. Under 40 års yrkesbana som frilansande koreograf har jag arbetat med artister av alla slag – dansare, skådespelare sångare, musiker – i ett flertal produktioner och projekt med stor variation i omfång och gestaltning. Mestadels har det varit inom den professionella scenkonsten, men även stora projekt med amatörer och variationsrika ensembler.

Undervisning. Jag var med 1997 och startade Göteborgs första kurs i Improvisationsdans, som var öppen för alla människor. Den kursen leddes av olika danskonstnärer inom den fria samtida dansen som ett samarbete under flera år, bland andra Maria Mebius Schröder, Ulla Eckersjö, Bronja Novak Lindblad.

Kropp och själ

Kroppen tog mig vidare i ett ökat intresse för min egen personliga utveckling.  En längre utbildning på Institutet för Dybdeterapi hos Estrid och Steen Norby i Danmark ledde vidare till en önskan att veta mer om de anatomiska strukturerna och kopplingen mellan psyke och kropp. Jag sökte mig då till sjukgymnastutbildningen i Göteborg och där öppnade sig det psykosomatiska området för mig. Mötet med några personer som betytt mycket för mig är Berit Heir Bunkan, norsk ledande inom psykomotorisk fysioterapi i Norge, Merete Brantbjerg från Bodynamictraditionen i Danmark och lärare i relationell trauma.  Susanne Rosberg lärare i psykisk hälsa på fysioterapiutbildningen är också en viktig person. Nämnas här bör också Dr Harald Blomberg med den Rytmiska rörelseträningen som jag studerade hos under flera år. Det finns en lång tradition ända sedan början av förra seklet, där dansare, idrottslärare och kroppsterapeuter bildat sina metoder varit attraktiva läromästare för andra terapeuter, psykologer som sedan utvecklat nya terapier, bl a gestaltterapin. Det känns fint att vara en del av den traditionen.

Arbetet som sjukgymnast 

Efter sjukgymnastexamen år 2006 började jag jobba på Högsbo sjukhus (Sahlgrenska Universitetssjuhuset). Där ledde jag grupper med äldre patienter med besvär i balans och nervsystem, och patienter med förvärvade hjärnskador. På den komplementärmedicinska avdelningen under ledning av Dr Bertil Wärne ingick rehabilitering med taktil massage, sittande qigong och basal kroppskännedom, där jag var en del av teamet av fysioterapeuter – en tid av stor lärdom av duktiga kollegor såsom Kia Thomsen m fl. Under några år i den psykiatriska öppenvården (SU) ingick förutom individuell patientbehandling också att leda grupper i kroppskännedom, sensomotorisk rörelseträning och avspänningsmetodik. 2011 kom jag till primärvården på rehabmottagningen Gibraltargatan, där jag huvudsakligen arbetade med psykisk ohälsa, bland patienterna fanns många studenter från lärosäten däromkring, men även alla sorters personer med ångest, depression, smärta och annan stressproblematik.

Sedan 2013 är jag helt min egen i Move and Mind rörelsestudio på Konstepidemin i Göteborg.

Utbildningar inom kroppsterapi.

 • Leg Fysioterapeut vid Göteborg Universitet, examen 2006.
 • Psykomotorisk Fysioterapi , studier för Berit H Bunkan och Kina Meurle-Hallberg i Stockholm under 2008-2012
 • Relationell traumaterapi och Resursorienterad färdighetsträning (ROF), studier för Merete Brantbjerg (Bodynamic Brantbjerg/ Moaiku) i Köpenhamn, Oslo, Sverige 2008-2011
 • Utbildning i Basal Kroppskännedom, Göteborg, Vivianne Nordwall och Karin Overgaard 2009 , 2013
 • Diplomerad instruktör i Rytmisk Rörelseträning för Harald Blomberg, Stockholm 2008-2012
 • Diplomerad terapeut vid Institutet för Dybdeterapi, Århus Danmark 1997- 2004
 • Massageutbildningar: svensk klassisk ,och psykomotorisk massage (NPMF) Berit Bunkan)
 • . Tui-na -massage, grundkurs, Beijing 2010.

Dansutbildningar

 • Dansutbildning vid Malmö Stadsteaters Balettelevskola 1964-1975
 • Koreografiska studier vid Danshögskolan, Stockholm 1976-78
 • Studier i danskomposition, teknik/improvisation vid Louis/Nikolais Dance Theatre Lab, New York 1983.
 • Dansimprovisation för Sarah & Jerry Pearson,(USA) Julyen Hamilton,(Sverige, Spanien)m fl., Contemporary dance för Nikki Cole , Dance Centre, London
 • Västafrikansk dans (Guinea Conacry) för Amara Camara och Segou Camara i Malmö 1979-82
 • Haitisk dans, Hervé Maxi och Mme Lavinia Williams,Port-au-Prince, New York 1983,-86

ÖVRIGT

 • Grundläggande studier i Yoga, Qigong, Tai Chi och Kinetic Awareness.
 • Studier i kostkunskap, hudvård och fytoterapi för Bertil Wosk, Marie-Louise Eklöf och Cindy Stoa.