Om Kristina

Kristina Hedberg Karlberg

LIVET FORMAR KROPPEN – KROPPEN PÅVERKAR LIVET.  

Rörelse – Hälsa – Utveckling är tre ord som hänger ihop för mig. Jag har den stora förmånen att få se människor utvecklas, bli upplyfta av att lära känna sin kropp och känna sig bättre.  En människa som förstår sin kropps signaler , accepterar allt i den och förnimmer dess styrka – får mer självförtroende, och vågar uttrycka sig! Där finns ännu mycket att göra som komplement till den gängse vården. Rörelsen har den läkande kraften och leder oss alltid vidare.

Sedan 2009 driver jag företaget Hedberg Bodyconsulting med inriktning mot kroppsmedvetande, dans- och rörelseinriktad undervisning, friskvård och fysioterapi (sjukgymnastik). På Konstepidemin finns Move and Mind rörelsestudio och där jobbar jag med klienter individuellt, artistrådgivning och leder grupper i rörelse och kroppskännedom. Jag tar även emot barn som har problem med motorik, spänningar och uppmärksamhet.Sedan 2014 är jag en av terapeuterna i nätverket Artist-och Musikerhälsan i Göteborg .Jag håller föreläsningar och utbildningsdagar om kroppsliga symtom  vid stress, om andningens mekanismer och om att förebygga långtgående spänningar och andra besvär.  (se under UPPDRAG)

Bakgrund

Balettskolan i Malmö var starten i min dansbana. Senare upptäckte jag den moderna dansen (Contemporary Dance) i London. Därefter Koreografutbildningen vid Danshögskolan i Stockholm, kompletterad med komposition och dansimprovisation i USA på Louis/Nikolais Dance Theatre Lab. 30 års yrkesbana som frilansande koreograf. Jag arbetade med artister av alla slag – dansare, skådespelare sångare, musiker – i ett flertal produktioner och projekt med stor variation i omfång och gestaltning.

Jag var med 1997 och startade Göteborgs första kurs i Improvisationsdans, skapande dans som var öppen för alla människor. Den kursen leds av olika danskonstnärer inom den fria samtida dansen och har inspirerat många, bl a bildades Kontaktimprokollektivet med sina kurser och söndagsjam.

Kroppen tog mig vidare i ett ökat intresse för min egen personliga utveckling.  En längre utbildning på Institutet för Dybdeterapi hos Estrid och Steen Norby i Danmark ledde vidare till en önskan att veta mer om de anatomiska strukturerna och kopplingen mellan psyke och kropp. Jag sökte mig då till sjukgymnastutbildningen i Göteborg och där öppnade sig det psykosomatiska området för mig. Mötet med några personer som betytt mycket för mig är Berit Heir Bunkan, norsk guru inom psykomotorisk fysioterapi i Norge, Merete Brantbjerg från Bodynamictraditionen i Danmark och min lärare i relationell trauma och den psykomotoriska utvecklingen. Susanne Rosberg lärare i psykisk ohälsa på fysioterapiutbildningen är också en viktig person. Nämnas här bör också Harald Blomberg med den Rytmiska rörelseträningen som jag studerade hos under flera år. Det finns en lång tradition ända sedan början av förra seklet, där dansare, idrottslärare och kroppsterapeuter bildat sina metoder varit attraktiva läromästare för andra terapeuter, psykologer som sedan utvecklat nya terapier, bl a gestaltterapin. Det känns fint att vara en del av den traditionen.

Efter sjukgymnastexamen år 2006 började jag jobba på Högsbo sjukhus (Sahlgrenska Universitetssjuhuset). Där ledde jag äldre patienter med besvär i balans och nervsystem i grupper med qigong och basal kroppskännedom. Efter några år år i psykiatrisk öppenvård (SU) kom jag 2011 till primärvården på rehabmottagningen Gibraltargatan.

Sedan 2013 är jag helt min egen i Move and Mind rörelsestudio på Konstepidemin i Göteborg.

Utbildningar

 • Leg Fysioterapeut vid Göteborg Universitet, examen 2006.
 • Psykomotorisk Fysioterapi , studier för Berit H Bunkan och Kina Meurle-Hallberg i Stockholm under åren 2008-2012
 • Relationell traumaterapi och Resursorienterad färdighetsträning (ROF), studier för Merete Brantbjerg (Bodynamic Brantbjerg/ Moaiku) i Köpenhamn, Oslo, Sverige 2008-2011
 • Utbildning i Basal Kroppskännedom, Göteborg, Vivianne Nordwall och Karin Overgaard 2009 , 2013
 • Diplomerad instruktör i Rytmisk Rörelseträning för Harald Blomberg, Stockholm 2008-2012
 • Diplomerad terapeut vid Institutet för Dybdeterapi, Århus Danmark 1997- 2004
 • Massageutbildningar: svensk klassisk ,och psykomotorisk massage (NPMF)
 • , Berit Bunkan)
 • . Tui-na -massage, grund, Beijing 2010.

DANS

 • Dansutbildning vid Malmö Stadsteaters Balettelevskola 1964-1975
 • Koreografiska studier vid Danshögskolan, Stockholm 1976-78
 • Studier i danskomposition, teknik/improvisation vid Louis/Nikolais Dance Theatre Lab, New York 1983.
 • Dance Improvisation för Sarah & Jerry Pearson,(USA) Julyen Hamilton,(Sverige, Spanien)m fl., Modern dance för Nikki Cole , Dance Centre, London
 • Afrikansk dans för Amara Camara och Segou Camara i Malmö 1979-82
 • Haitisk dans, Lavinia Williams,Port-au-Prince, New York 1983,-86

ÖVRIGT

 • Grundläggande studier i Yoga, Qigong, Tai Chi och Kinetic Awareness.
 • Studier i kostkunskap, hudvård och fytoterapi, Bertil Wosk, Marie-Louise Eklöf och Cindy Stoa.