Barn

Jag tar emot barn och ungdomar med motoriska besvär, med stressymtom, oro och koncentrationssvårigheter. Då jobbar vi ofta med specifika rörelseprogram, med sensomotoriska och rytmiska rörelser, som lärs ut och sedan utförs i vardagen hemma. Läs mer här

Jag är privatpraktiserande fysioterapeut med patientförsäkring. Behandlingen sker självklart enligt den sekretess som patientlagen föreskriver.

Avgift Individuellt besök 

1a tillfället (ca 1,5 tim) är: 750 kr

Från 2a tillfället (50-60min) : 600 kr.