Barn

SENSOMOTORISK RÖRELSETRÄNING Jag tar emot barn och ungdomar med motoriska besvär, med stressymtom, oro och koncentrationssvårigheter. Då jobbar vi ofta med anpassat rörelseprogram, med sensomotoriska och rytmiska rörelser, som lärs ut och sedan utförs i vardagen hemma. Läs mer här

Jag är privatpraktiserande fysioterapeut. Behandlingen sker självklart enligt den sekretess som patientlagen föreskriver.

Avgift Individuellt besök 

1a tillfället (ca 1,5 tim) är: 800 kr

Från 2a tillfället (50-60min) : 650 kr.