Metod och arbetssätt

Som legitimerad fysioterapeut(sjukgymnast) inom det psykosomatiska området arbetar jag främst med smärta, andningsproblematik, muskelspänningar. Ofta även rörelsehinder och koordinationsproblem. De grundläggande redskap jag använder mig av är  Basal Kroppskännedom, Psykomotorisk fysioterapi samt olika avspänningstekniker. Jag arbetar även med motorisk träning och rörelseterapi, ibland med dans och rytmiska inslag.

Jag är arbetar utifrån idén att kroppen påverkas av våra livserfarenheter. Efter flera år som dansare, koreograf och rörelsepedagog är jag tränad både i att uppleva och att ”läsa” kroppen. Den kunskapen kompletterar väl de helhetsbaserade rörelsemetoder jag använder mig av som fysioterapeut.