Rytmisk rörelseterapi

Rytmisk rörelseterapi är en typ av sensomotorisk träning som bygger på den tidigaste motoriken, de rörelser spädbarn spontant gör under det första året.  Att jobba med dessa övningar ger en tydligare känsla av kroppen, och kroppsmedvetenheten ökar. De medför även att muskelspänningar reduceras i kroppen och att koordinationen förbättras. Både barn och vuxna har stor nytta av denna sköna och motoriska träning. Du får testat vilka reflexer som kan vara aktuella och ett eget träningsprogram att ta med hem under ett par veckor. Sedan uppdateras programmet allteftersom du lär dig att hantera smidigheten och precisionen i rörelserna, som också har en mycket positiv verkan på cirkulation och andning. De medverkar till lugn genom sin förmåga att balansera i nervsystemet och lösgöra muskelspänningar.