Resursorienterad färdighetsträning

är utvecklad av Merete Holm Brantbjerg utifrån den danska kroppsterapimetoden Bodynamic Analyse. Man visar på hur den tidiga psykomotoriska utvecklingen kan kopplas samman med specifika musklers rörelsefunktion. Det finns en tillit till människans resurser och att vi hela tiden fortsätter att utveckla våra färdigheter. Metoden innehåller viktiga redskap till bearbetning och helande av trauman och traumamönster som vi bär med oss i vår kropp.

Resursorienterad färdighetsträning(ROF)

Bodynamic