Psykomotorisk fysioterapi

Uppkom som en följd av den österrikiske psykoanalytikern Wilhelm Reichs idéer om kroppspansar, och vidareutvecklades av norska sjukgymnaster. Metoden understryker sambandet mellan muskelspänningar, andning och känslor. Utgångspunkten är att förändring är möjlig och att kroppen är en funktionell enhet. Berit Heir Bunkan har undervisat och handlett svenska sjukgymnaster i denna metod.

Psykomotorisk fysioterapi (PMF)