Basal kroppskännedom

BK är en mindfulness-betonad metod där syftet är att medvetandegöra kroppen. Att acceptera den som den är just nu utan att värdera i termer av ”bra eller dåligt”, ”fel eller rätt”.  Övningarna är enkla (basala) men kan övas på flera nivåer. Långsamt förändras mönster i takt med en ökad kroppsmedvetenhet. Teman man utgår från är: Centrum, balanslinje, förankring, andning och flöde. Metoden är inspirerad av österländsk rörelsefilosofi som zenmeditation och tai chi. Den utarbetades av svenska sjukgymnaster i samarbete med fransmannen Jaques Dropsy. Man eftersträvar ett harmoniskt rörelsemönster i de allra enklaste funktionerna – gå, stå, sitta och ligga. Den används ofta för stressrelaterade och psykosomatiska besvär inom svensk vård, individuellt eller i grupp.

Basal kroppskännedom